Υβριδικες επικοινωνιες

Υβριδικές Επικοινωνίες

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η λύση της Υβριδικής Επικοινωνίας Matrix συνδυάζει δύο τεχνολογίες IP και αναλογική – Το καλύτερο για την βέλτιστη χρήση της πληροφοριακής υποδομής, παρέχοντας περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη γκάμα υβριδικών IP τηλεφωνικών κέντρων για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Αποτελείται από προηγμένα χαρακτηριστικά τηλεφωνίας που διασφαλίζουν την εξοικονόμηση κόστους, τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων, την αξιοποίηση του κεφαλαίου και την αυξημένη παραγωγικότητας του προσωπικού, ανοίγοντας ορίζοντες για νέες εφαρμογές και ευκαιρίες.

ΟΦΕΛΗ

• Χρησιμοποιήστε την Υπάρχουσα Υποδομή Πληροφορικής με τα Υπάρχοντα Τηλέφωνα
• Χρησιμοποιήστε την ίδια Σύνδεση Internet για Φωνή και Δεδομένα
• Δίνει τη Δυνατότητα στους Χρήστες να Στέλνουν μηνύματα SMS μέσω της κάρτας του GSM.
• Χρησιμοποιήστε Smartphone για το γραφείο και για την προσωπική σας επικοινωνία

• Έτοιμο για τεχνολογίες νέας γενιάς
• Υποστήριξη συσκευών νέας γενιάς
• Μεγάλη Ευελιξία με Κάρτες Επέκτασης για τις Μελλοντικές Ανάγκες

• Δεν Χρειάζονται Εξωτερικές Συσκευές, όπως Σύστημα Φωνητικού Ταχυδρομείου, Gateways (Πύλες)
• Υποστήριξη Διαφόρων Τύπων Δικτύου – Προστασία Επένδυσης
• Επωφεληθείτε από τα Πλεονεκτήματα των Δικτύων Νέας Γενιάς σε μία Ενιαία Πλατφόρμα
• Ευελιξία στην Επέκταση του Συστήματος
• Δεν Υπάρχει Ανάγκη Αλλαγής Υφιστάμενων Συσκευών VOIP (Πύλες VOIP, Διακομιστές SIP, Τηλέφωνα SIP)

• Εξοικονόμηση Κόστους Κλήσεων για κάθε Κλήση
• Βέλτιστη Αξιοποίηση του Internet Bandwidth – Χρησιμοποιώντας το Ίδιο Bandwidth για Φωνή και Δεδομένα
• Ικανοποίηση Πελατών – Αυξημένη Ανταπόκριση
• Μείωση Εξόδων Μετακίνησης μέσα στο Χώρο των Γραφείων και Μεταξύ Αυτών

•Δεν Χρειάζεται Πρόσθετη Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό του Τηλ. Κέντρου

• Μειωμένα Κόστη Υπεραστικών Τηλεφωνημάτων μέσω VOIP
• Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία με κλήσεις VOIP
• Δεν Υπάρχει Ανάγκη να Επενδύσετε σε νέα Υποδομή
• Αύξηση Απόδοσης της Εταιρείας
• Δεν Χρειάζονται Ξεχωριστοί Διαχειριστές για Πολλαπλές Τοποθεσίες
• Συνδεσιμότητα Πολλαπλών Τοποθεσιών
• Απρόσκοπτη Κινητικότητα των Εργαζομένων
• Παγκόσμια Συνδεσιμότητα
• Αδιάλειπτη Κάλυψη Δικτύου

• Βελτιωμένες Επιχειρησιακές Λειτουργίες
• Αύξηση Ανταπόκρισης του Προσωπικού στους Πελάτες
• Αύξηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας των Εργαζομένων
• Αύξηση Διαθεσιμότητας στους Πελάτες

• Αναγνώριση Κλήσεων πριν την Απάντηση
• Λιγότερες κλήσεις στην Τηλεφωνήτρια
• Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Κλήσεων
• Μη Αναγκαία Αλλαγή Μοτίβων Κλήσης που Χρησιμοποιούμε Συχνά
• Δεν χρειάζονται πολλαπλές συσκευές για Mobility

• Εξυπηρέτηση Πελατών Εντός ή Εκτός Γραφείου
• Διασφάλιση Επικοινωνίας Μεταξύ Διαφορετικών Τοποθεσιών Ακόμη και με Διακοπή Τηλεφωνικής Γραμμής
• Μείωση Χρόνου Διακοπής Λειτουργίας και Καλύτερη Παρακολούθηση
• Συνδέει Δύο ή Περισσότερα Τηλεφωνικά Δίκτυα Χρησιμοποιώντας Ε1 Γραμμές

• Δεν Χρειάζεται Μόντεμ για Απομακρυσμένη Συντήρηση
• Δεν Χρειάζεται Πρόσθετη Εφαρμογή για Προγραμματισμό και Συντήρηση
• Ενεργοποιώντας την Παρακολούθηση των Στοιχείων του Δικτύου, Ελέγχει τη Χρήση του Δικτύου και Εντοπίζει τις Βλάβες