Σχετικα με τη Black Nova

Σχετικά με τη Black Nova

Η Black Nova ακολουθεί ένα σύγχρονο μοντέλο δομής, ανεπτυγμένο από ανθρώπους με πρωτοποριακή σκέψη. Βασικός της στόχος είναι να δώσει υπόσταση στο χώρο σας, αντιμετωπίζοντας ένα κτίριο ως ανθρώπινο σώμα. Όπως οι φλέβες και οι αρτηρίες που συνθέτουν ένα ανθρώπινο σώμα, έτσι και τα κτίρια διαθέτουν περίπλοκα συστήματα καλωδίωσης και σωληνώσεων στους τοίχους τους, επιτρέποντας την ορθή λειτουργία τους.


Με την υιοθέτηση των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών , παρέχεται ένα «έξυπνο» κτίριο, με ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης και ελέγχου που επιτρέπουν τα φώτα και τις συσκευές να προσαρμόζονται αυτόματα μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων και αισθητήρων, ή να ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου.
Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία IOT, η Black Nova συνεργάζεται με χιλιάδες συστήματα και συσκευές τρίτων κατασκευαστών, καθιστώντας την συμβατότητα άψογη και ασφαλή. Έχοντας πάντα ως παράλληλους στόχους την άνεση και την ασφάλεια σας. Η τεχνολογία ενσωμάτωσής, μας επιτρέπει να ελέγξουμε το φωτισμό, το σύστημα HVAC, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την ασφάλεια ώστε να λειτουργούν όλα μαζί χωρίς προβλήματα, δημιουργώντας τον ιδανικό χώρο για κάθε πελάτη.